CAPEK Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstwa, modernizację parku maszynowego i systemu produkcji. Dzięki temu uzyskano optymalizację procesu produkcji, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz wzrost zatrudnienia. Do tej  pory nasza firma wzięła udział w następujących programach:

- Inicjatywa II PHARE

- FDI PHARE 2000

- Wstęp do Jakości

- FDI PHARE 2001

- Promocja Eksportu

- SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

- SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

Dotacja wspiera również misje handlowe, w których bierze udział nasza firma.

Inwestycje pozytywnie wpłynęły na rozwój naszego regionu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.konkurencyjnosc.gov.plCele projektu - wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy

Planowane efekty - Wdrożenie systemu ERP (ERP - Enterprise Resource Planning) pozwoli na wsparcie procesów ewidencji i planowania zasobów przedsiębiorstwa, pozwoli na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą, zdecydowanie poprawi komunikację w firmie i przepływ informacji między pracownikami przedsiębiorstwa (B2E), partnerami biznesowymi (B2B).

Wartość projektu, 1 116 225,00

Wkład Funduszy Europejskich 453750,00
uniaunia