CAPEK Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstwa, modernizację parku maszynowego i systemu produkcji. Dzięki temu uzyskano optymalizację procesu produkcji, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz wzrost zatrudnienia. Do tej  pory nasza firma wzięła udział w następujących programach:

- Inicjatywa II PHARE

- FDI PHARE 2000

- Wstęp do Jakości

- FDI PHARE 2001

- Promocja Eksportu

- SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

- SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

Dotacja wspiera również misje handlowe, w których bierze udział nasza firma.

Inwestycje pozytywnie wpłynęły na rozwój naszego regionu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.konkurencyjnosc.gov.pl

unia