KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Capek Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie, ul. Powstańców Śląskich 236, informuje, że w związku z zainstalowanym na terenie zakładu pracy monitoringiem, staje się administratorem danych osobowych w postaci wizerunku wszystkich osób przebywających na terenie zakładu pracy. Z administratorem można się również kontaktować mailowo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem tel. 32 475 65 73. Administrator informuje, że wizerunki osób przebywających na terenie zakładu pracy utrwalane w związku z zainstalowanym monitoringiem, przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wykonywanie szczególnego prawa (art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO), zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Administrator informuje również, że nagrania z monitoringu przechowywane będą przez 4 tygodnie od zarejestrowania, chyba że prawnie uzasadniony interes administratora w konkretnej sytuacji uzasadnia dłuższe przechowywanie, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także, że:

 • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. innym podmiotom, chyba że zwróci się o to organ administracji publicznej na podstawie przepisu prawa obligującego administratora do podania tych danych lub będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu administratora; Pana/Pani dane mogą być przez Capek Sp. z o. o. powierzone do przetwarzania przez inne podmioty wyłącznie na warunkach odrębnej umowy zawartej przez Capek Sp. z o. o. z takim procesorem,
 • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,


 1. FORMULARZ
 2. AUTOMATYK (dział utrzymania ruchu)
 3. PRACOWNIK PRODUKCJI / OPERATOR MASZYN CNC
 4. MECHANIK (dział utrzymania ruchu)
Twoje imię i nazwisko(*)
Proszę podać imię i nazwisko

Twoj email(*)
Proszę podać swój e-mail

Telefon(*)
Brak numeru telefonu.

Stanowisko(*)
Please write a subject for your message.

Dodatkowe informacje
Please let us know your message.

Plik z Curriculum Vitae(*)
Brak pliku pdf, doc, docx

Plik z listem motywacyjnym
Brak pliku pdf, doc, docx

Wyrażam zgodę przetwarzanie przez Capek Sp. z o.o. powyższych danych osobowych w celu poprowadzenia procesu rekrutacyjnego.(*)

Proszę o akceptację

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych przeze mnie w formularzu kontaktowym, CV oraz liście motywacyjnym danych osobowych takich jak moje: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej albo numer telefonu; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie Capek Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie, Powstańców Śl. 236. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
- moje dane będą przetwarzane na podstawie mojej dobrowolnej zgody, którą mogę w każdym czasie cofnąć, jednak takie cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
- podanie przeze mnie danych nie jest obowiązkiem ustawowym, umownym, ani nie wynika z innego zobowiązania, ale w przypadku ich nie podania i nie wyrażenia przeze mnie zgody na ich przetwarzanie w celu poprowadzenia procesu rekrutacyjnego, moja aplikacja nie zostanie uwzględniona w tym procesie;
- moje dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji; ewentualnie w razie zatrudnienia, Capek Sp. z o. o. zachowa moje dane i wówczas poinformuje mnie o wszystkich celach w jakich będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem;
- moje dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. innym podmiotom, chyba że zwróci się o to organ administracji publicznej na podstawie przepisu prawa obligującego administratora do podania tych danych;
- moje dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
- moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
- w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Capek Sp. z o. o. przysługują mi następujące uprawnienia do: cofnięcia zgody, usunięcia danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, uaktualnienia swoich danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; mogę także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(*)

Brak akceptacji

Zakres obowiązków

 • zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu maszyn i urządzeń,
 • usuwanie awarii mających miejsce na produkcji,
 • przeprowadzanie działań prewencyjnych,
 • monitorowanie, konserwacja oraz naprawa urządzeń automatyki przemysłowej
 • projektowanie układów elektrycznych oraz automatyki sterowania maszyn gniazd produkcyjnych,
 • tworzenie oprogramowania i uruchamianie maszyn z wykorzystaniem sterowników,
 • konsultacje z firmami zewnętrznymi w zakresie zamówień dotyczących parku maszynowego i rozwiązań technicznych gniazd produkcyjnych oraz obsługi serwisowej,
 • wykonywanie prac warsztatowych mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego.

 

Wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne/ wyższe techniczne (mechatronika, automatyka, robotyka, budowa maszyn),
 • znajomość środowiska sterowników Siemens S7,
 • min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku automatyka/ robotyka,
 • doświadczenie w projektowaniu szaf sterowniczych,
 • praktyczna znajomość mechaniki, elektryki i automatyki maszyn,
 • znajomość podstaw programowania i integrowania robotów przemysłowych,
 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • prawo jazdy kat B.

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie czynności związanych z produkcją drzwi i ościeżnic
 • Obsługa maszyn CNC (giętarki, krawędziarki, wykrawarki)
 • Wykonywanie prostych prac manualnych przy pomocy elektronarzędzi (wiertarka, szlifierka, wkrętarka)

 

Wymagania

 • Wykształcenie zawodowe, mile widziani absolwenci szkół średnich technicznych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi: wiertarka, szlifierka, wkrętarka
 • Znajomość narzędzi pomiarowych (miara, suwmiarka, kątownik)
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych, posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Zdolności manualne,
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu maszyn i urządzeń, usuwanie awarii mających miejsce na produkcji, przeprowadzanie działań prewencyjnych,
 • przeprowadzanie bieżących napraw maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzanie długookresowych i codziennych prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
 • udział w programie TPM,
 • wykonywanie prac warsztatowych związanych ze zmianami technologicznymi produktów, przyrządów wspomagających i optymalizujących proces produkcji,
 • opracowywanie dokumentacji techniczno – kontrolnej,
 • programowanie robotów i parametryzacja maszyn,

 

Wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne/ wyższe (mechanika, mechatronika, budowa maszyn)
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika w firmie produkcyjnej/ serwisanta maszyn i urządzeń,
 • wiedza i umiejętności konserwacji maszyn i urządzeń,
 • praktyczna znajomość mechaniki, budowy maszyn, pneumatyki i automatyki maszyn,
 • umiejętność naprawy maszyn produkcyjnych, szczególnie pras krawędziowych, hydraulicznych, wykrawarek laserowych,
 • mile widziana umiejętność programowania paneli operatorskich i robotów przemysłowych,
 • mile widziane uprawnienia UDT na wózki widłowe,
 • mile widziane uprawnienia UDT na podesty ruchome przejezdne,
 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • prawo jazdy kat. B