KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Capek Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie, ul. Powstańców Śląskich 236, informuje, że w związku z zainstalowanym na terenie zakładu pracy monitoringiem, staje się administratorem danych osobowych w postaci wizerunku wszystkich osób przebywających na terenie zakładu pracy. Z administratorem można się również kontaktować mailowo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem tel. 32 475 65 73. Administrator informuje, że wizerunki osób przebywających na terenie zakładu pracy utrwalane w związku z zainstalowanym monitoringiem, przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wykonywanie szczególnego prawa (art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO), zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Administrator informuje również, że nagrania z monitoringu przechowywane będą przez 4 tygodnie od zarejestrowania, chyba że prawnie uzasadniony interes administratora w konkretnej sytuacji uzasadnia dłuższe przechowywanie, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także, że:

 • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. innym podmiotom, chyba że zwróci się o to organ administracji publicznej na podstawie przepisu prawa obligującego administratora do podania tych danych lub będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu administratora; Pana/Pani dane mogą być przez Capek Sp. z o. o. powierzone do przetwarzania przez inne podmioty wyłącznie na warunkach odrębnej umowy zawartej przez Capek Sp. z o. o. z takim procesorem,
 • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,


 1. FORMULARZ
 2. PRACOWNIK PRODUKCJI / OPERATOR MASZYN CNC
 3. ANALITYK BIZNESOWY/ SPECJALISTA DS. ANALIZY BIZNESOWEJ
Twoje imię i nazwisko(*)
Proszę podać imię i nazwisko

Twoj email(*)
Proszę podać swój e-mail

Telefon(*)
Brak numeru telefonu.

Stanowisko(*)
Please write a subject for your message.

Dodatkowe informacje
Please let us know your message.

Plik z Curriculum Vitae(*)
Brak pliku pdf, doc, docx

Plik z listem motywacyjnym
Brak pliku pdf, doc, docx

Wyrażam zgodę przetwarzanie przez Capek Sp. z o.o. powyższych danych osobowych w celu poprowadzenia procesu rekrutacyjnego.(*)

Proszę o akceptację

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych przeze mnie w formularzu kontaktowym, CV oraz liście motywacyjnym danych osobowych takich jak moje: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej albo numer telefonu; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie Capek Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie, Powstańców Śl. 236. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
- moje dane będą przetwarzane na podstawie mojej dobrowolnej zgody, którą mogę w każdym czasie cofnąć, jednak takie cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
- podanie przeze mnie danych nie jest obowiązkiem ustawowym, umownym, ani nie wynika z innego zobowiązania, ale w przypadku ich nie podania i nie wyrażenia przeze mnie zgody na ich przetwarzanie w celu poprowadzenia procesu rekrutacyjnego, moja aplikacja nie zostanie uwzględniona w tym procesie;
- moje dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji; ewentualnie w razie zatrudnienia, Capek Sp. z o. o. zachowa moje dane i wówczas poinformuje mnie o wszystkich celach w jakich będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem;
- moje dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. innym podmiotom, chyba że zwróci się o to organ administracji publicznej na podstawie przepisu prawa obligującego administratora do podania tych danych;
- moje dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
- moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
- w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Capek Sp. z o. o. przysługują mi następujące uprawnienia do: cofnięcia zgody, usunięcia danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, uaktualnienia swoich danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; mogę także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(*)

Brak akceptacji

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie czynności związanych z produkcją drzwi i ościeżnic
 • Obsługa maszyn CNC (giętarki, krawędziarki, wykrawarki)
 • Wykonywanie prostych prac manualnych przy pomocy elektronarzędzi (wiertarka, szlifierka, wkrętarka)

 

Wymagania

 • Wykształcenie zawodowe, mile widziani absolwenci szkół średnich technicznych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi: wiertarka, szlifierka, wkrętarka
 • Znajomość narzędzi pomiarowych (miara, suwmiarka, kątownik)
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych, posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Zdolności manualne,
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • planowanie strategii sprzedażowej,
 • bieżące monitorowanie i raportowanie efektywności sprzedaży,
 • przygotowywanie cyklicznych analiz i raportów sprzedaży, zyskowności, marży, rotacji, itp.
 • analiza dostawców, produktów, konkurencji,
 • analiza kosztów zakupu,
 • współpracy z Działem Księgowości w procesie zamykania miesiąca (ustalanie poziomu kosztów i kontrola zgodności księgowań,
 • opracowanie standardów tworzenia raportów, kontrola ich poprawności,
 • ustalanie budżetów, monitorowanie wykonania budżetu i analiza odchyleń, wyszukiwaniu przyczyn odchyleń oraz rekomendowaniu rozwiązań,
 • przygotowywaniu bieżących analiz i sprawozdań z zakresu działalności spółki, analiza rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.
 • przygotowywaniu raportów finansowych dla Zarządu i Menedżerów Spółki
 • prezentowanie danych, raportowanie analizowanych danych
 • rozwijanie narzędzi kontrolingowych wspierających monitorowanie wydatków,

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki z zakresu nauk ścisłych,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • Doświadczenie w pracy z raportami i analizą danych,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • Umiejętność identyfikowania problemów i proponowania rozwiązań,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia,
 • Znajomość metod statystycznych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Silna orientacja na realizację celu,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Mile widziana znajomość systemu SAP