KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Capek Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie, ul. Powstańców Śląskich 236, informuje, że w związku z zainstalowanym na terenie zakładu pracy monitoringiem, staje się administratorem danych osobowych w postaci wizerunku wszystkich osób przebywających na terenie zakładu pracy. Z administratorem można się również kontaktować mailowo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem tel. 32 475 65 73. Administrator informuje, że wizerunki osób przebywających na terenie zakładu pracy utrwalane w związku z zainstalowanym monitoringiem, przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wykonywanie szczególnego prawa (art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO), zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Administrator informuje również, że nagrania z monitoringu przechowywane będą przez 4 tygodnie od zarejestrowania, chyba że prawnie uzasadniony interes administratora w konkretnej sytuacji uzasadnia dłuższe przechowywanie, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także, że:

  • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. innym podmiotom, chyba że zwróci się o to organ administracji publicznej na podstawie przepisu prawa obligującego administratora do podania tych danych lub będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu administratora; Pana/Pani dane mogą być przez Capek Sp. z o. o. powierzone do przetwarzania przez inne podmioty wyłącznie na warunkach odrębnej umowy zawartej przez Capek Sp. z o. o. z takim procesorem,
  • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
  • dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,


Informacje umieszczone na niniejszej stronie www nie stanowią oferty w świetle prawa. 
W związku z ciągłymi pracami badawczo-rozwojowymi niniejsza oferta oraz opisy techniczne mogą być nieaktualne.
Część oferty może być oferowana wyłącznie w ofertach specjalnych - przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z Capek Sp. z o.o.