Osoby zainteresowane zatrudnieniem w naszej firmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres praca@capek.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • Stabilną pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość skorzystania z szeregu benefitów przeznaczonych dla pracowników
Benefity dla pracowników:
 • Prywatna opieka medyczna (po 6 miesiącach zatrudnienia)
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Imprezy firmowe i wyjazdy integracyjne
 • Pikniki z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajki
 • Dopłaty do biletów na ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe
 • Dofinansowanie do wypoczynku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Capek Sp. z o.o. powyższych danych osobowych w celu poprowadzenia procesu rekrutacyjnego.(*)
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych przeze mnie w formularzu kontaktowym, CV oraz liście motywacyjnym danych osobowych takich jak moje: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej albo numer telefonu; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie Capek Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie, Powstańców Śl. 236. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
 • moje dane będą przetwarzane na podstawie mojej dobrowolnej zgody, którą mogę w każdym czasie cofnąć, jednak takie cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
 • podanie przeze mnie danych nie jest obowiązkiem ustawowym, umownym, ani nie wynika z innego zobowiązania, ale w przypadku ich nie podania i nie wyrażenia przeze mnie zgody na ich przetwarzanie w celu poprowadzenia procesu rekrutacyjnego, moja aplikacja nie zostanie uwzględniona w tym procesie;
 • moje dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji; ewentualnie w razie zatrudnienia, Capek Sp. z o. o. zachowa moje dane i wówczas poinformuje mnie o wszystkich celach w jakich będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem;
 • moje dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. innym podmiotom, chyba że zwróci się o to organ administracji publicznej na podstawie przepisu prawa obligującego administratora do podania tych danych;
 • moje dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane przez Capek Sp. z o. o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 • w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Capek Sp. z o. o. przysługują mi następujące uprawnienia do: cofnięcia zgody, usunięcia danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, uaktualnienia swoich danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; mogę także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: budownictwo, inżynieria materiałowa i pokrewne, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn)
 • 2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, np. przy tworzeniu dokumentacji, przeglądach jakościowych dokumentacji technicznej lub w dziale wdrożeń: opracowywaniu dokumentacji, projektowanie i tworzenie prototypów, przeprowadzanie badań i testów.
 • doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i audytowaniu różnego rodzaju procedur np. ISO, SZKP, TPM, procedur produkcyjnych
 • biegła obsługa komputera (Ms Office) oraz urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra znajomość i doświadczenie w pracy w programach SOLIDWORKS, bazy danych PDM, AUTOCAD,
 • język angielski – w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • wiedza z zakresu materiałoznawstwa (szczególnie metali i drewna),
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność i staranność,
 • prawo jazdy kat. B.
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku audytora systemu ISO,
 • mile widziane doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji do aprobat technicznych, badań typu wg PN EN itp.,
 • mile widziana umiejętność obsługi i programowania maszyn CNC (obrabiarki, krawędziarki, wykrawarki),

Początkowy zakres obowiązków:

 • zarządzanie dokumentacją techniczną,
 • tworzenie i opracowywanie dokumentacji technicznej dla nowych lub istniejących produktów (Solidworks /AutoCad),
 • organizowanie i planowanie prac, pilnowanie terminów,
 • nadzór nad aktualizacją dokumentacji na stanowiskach i wewnętrzną stroną internetową z dokumentacją,
 • nadzór i aktualizacja procedur związanych z ISO, Lean Manufacturing, Zakładową Kontrolą Produkcji,
 • udział w projektach związanych z tworzeniem nowych produktów,
 • wspomaganie działań związanych z udoskonaleniami już istniejących produktów,

Perspektywy rozwoju i poszerzenia obowiązków

 • prowadzenie wewnętrznych badań wyrobów,
 • kontakt z placówkami badawczymi,
 • wprowadzanie zmian konstrukcyjnych zgodnie z wymaganiami klientów oraz przełożonych,
 • wykonywanie prototypów,
 • przeprowadzanie badań produktów i materiałów na terenie firmy oraz w zewnętrznych ośrodkach badawczych,
 • opracowywanie dokumentacji do wniosków patentowych, badań okresowych, Aprobat Technicznych, badań na zgodność z normami PN EN itd.,
 • okresowa weryfikacja produktów z dokumentacją, tworzenie procedur i wytycznych do systemu zakładowej kontroli jakości, ISO oraz kart standaryzacji,
 • wdrażanie produktów do produkcji oraz przeprowadzanie szkoleń informacyjnych dotyczących nowo wprowadzanych produktów, śledzenie informacji branżowych,

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe, mile widziani absolwenci szkół średnich technicznych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi: wiertarka, szlifierka, wkrętarka
 • Znajomość narzędzi pomiarowych (miara, suwmiarka, kątownik)
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych, posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Zdolności manualne,
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

Początkowy zakres obowiązków:

 • Wykonywanie czynności związanych z produkcją drzwi i ościeżnic
 • Obsługa maszyn CNC (giętarki, krawędziarki, wykrawarki)
 • Wykonywanie prostych prac manualnych przy pomocy elektronarzędzi (wiertarka, szlifierka, wkrętarka)

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia na wózek widłowy
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

Początkowy zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących prac magazynowych min. rozładunek, załadunek, kontrola dostaw/ kontrola wysyłek
 • Pakowanie skrzydeł drzwiowych
 • Przygotowywanie towarów do wysyłki
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej
 • Dbanie o prawidłowe przechowywanie towarów
 • Inwentaryzacja i kontrolowanie stanów magazynowych
 • Dbanie o czystość i porządek w magazynie i terenie otaczającym siedzibę