Capek Sp. z o.o.

44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców Śląskich 236
NIP 647-22-65-275, REGON 277684564
KRS: 0000065136 - Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 1 455 812,00 zł ING Bank Śląski S.A.

Recepcja

tel. 32 475 65 60, faks 032 475 65 61
recepcja@capek.pl

Dział handlowy

tel. 32 475 65 77, faks 032 475 65 69
capek@capek.pl
Biura czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16

>Witaj, podaj swoje imię w celu wysłania wiadomości

> Jaki jest Twój adres e-mail?

> Czego dotyczy wiadomość?

> Teraz proszę napisać treść wiadomości.